وبسایت بنفشه آفریقایی النا، تخصصی ترین مرجع پرورش بنفشه های آفریقایی

چرا برگهای بنفشه آفریقایی سیاه می‌شوند؟

عوامل آن استفاده از مواد براق کننده شیمیایی ، عدم تهویه مناسب هوا و همچنین نامناسب بودن خاک است. از براق کننده شیمیایی استفاده نکنید.