وبسایت بنفشه آفریقایی النا، تخصصی ترین مرجع پرورش بنفشه های آفریقایی

سوالات متداول

چرا گلهای بنفشه آفریقایی ریز و متفرق هستند؟

گلهای پژمرده را حذف و گیاه را کود دهی کنید.

لکه‌های قهوه‌ای روی برگهای بنفشه آفریقایی به چه دلیل است؟

غبار پاشی در آفتاب و یا آبیاری از بالا عامل آن است. گیاه احتیاج به غبارپاشی ندارد و آبیاری طبق روش گفته شده انجام گیرد.

بنفشه آفریقایی ام سالم بود چرا بطور ناگهانی زرد شده است؟

بخار ناشی از آشپزخانه (طبخ غذا) ، اجاق گاز و یا گاز نفت و هوای کثیف عامل آن است. گیاه را به هوای مملو از اکسیژن انتقال دهید.

چرا برگهای بنفشه آفریقایی پیچیده، خشک و خم شده‌اند؟

یا نور زیاد است و یا هوا گرم و خشک و احتیاج به آبیاری دارد. هرگز غبار پاشی نکنید.

چرا برگهای بنفشه آفریقایی پژمرده و خم می‌شوند؟

هوا سرد است. گیاه را به محل گرمتری منتقل کنید.

تمام شرایط برای بنفشه آفریقایی مساعد است چرا گیاهم گل نمی‌دهد؟

گیاه را کود دهی نمایید.

چرا گلهای بنفشه آفریقایی شفاف و کمرنگ شده‌اند؟

عامل آن غبار پاشی است. این گیاه را غبار پاشی نکنید.

چرا گلها و برگهای گیاه بنفشه آفریقایی می‌پوسند؟

آبیاری بیش از اندازه است. بطور معمول در تمام طول سال هفته‌ای دوبار آبیاری کافی است.

چرا برگهای جدید ریز و تعداد آنها زیاد است؟

احتیاج به تعویض گلدان دارد. گلدان بنفشه آفریقایی  را با یک گلدان بزرگتر (یک سایز بزرگتر)تعویض کنید.

گیاه بنفشه آفریقایی ام سالم است چرا گل نمی‌دهد؟

گلدانها خیلی بزرگ انتخاب شده است تا دو سال آینده گلدانها را تعویض نکنید.

چرا برگهای بنفشه آفریقایی ام رنگ پریده هستند؟

یا نور زیاد است یا احتیاج به کود دهی دارد. گیاه را به محلی با نور غیر مستقیم منتقل کنید.

چرا برگهای بنفشه آفریقایی سیاه می‌شوند؟

عوامل آن استفاده از مواد براق کننده شیمیایی ، عدم تهویه مناسب هوا و همچنین نامناسب بودن خاک است. از براق کننده شیمیایی استفاده نکنید.

برای تمیز کردن برگهای بنفشه آفریقایی چه باید کرد؟

مانند هرگیاه دیگر اگر منافذ و پرزهای روی برگها مسدود و یا غبارآلود شوند در عملکرد برگها اختلال ایجاد میشود. برای تمیز نمودن برگها از برس نرم مخصوص (مانند برس آرایش) استفاده نمایید.

از چه کودی برای بنفشه آفریقایی استفاده کنم؟

بنفشه آفریقایی نیز مانند هر گیاه دیگر نیازمند تغذیه (کود رشد و کود گلدهی) میباشد. حتی الامکان از استفاده از کودهای عمومی و رایج گیاهان زینتی خودداری نمائید و از کودهای مخصوص بنفشه آفریقایی (کود رشد و کود گلدهی) استفاده نمائید.

تفاوت پاجوش و تنه جوش در چیست و چه تاثیری در گیاه دارند؟

همانطور که از نامشان پیداست پاجوشها گیاهان جوان و تازه ای هستند که از زیر خاک و در کنار بوته اصلی سبز میشوند و تنه جوش ها، جوانه های کوچکی هستند که عمدتا از محل اتصال دمبرگها روی تنه اصلی گیاه نمایان میشوند. اصولا برای حفظ زیبایی ظاهری بوته اصلی و جلوگیری از کاهش رشد بوته اصلی بایستی تنه جوش ها و پاجوشها را از همان ابتدای ظهور حذف نمود. همچنین باعث کاهش گلدهی و اختلال در میزان و دفعات گلدهی میشوند.